0400 254 574
...hiekkapuhallusta
...korroosionestoa
...maalausta

Kuvagalleria

Toteuttamiamme pinnoitustöitä.

Teräspintojen pohjatyöt 1

Kohteissa, joissa hiekkapuhallus on poissuljettu vaihtoehto, pohjatyöt voidaan tehdä teräsharjaamalla / neulahakkuroimalla. Tällainen kohde voi olla esim. paperikoneen rungon tai pienten kannakkeiden maalaus. Höyrypesulla voidaan tarvittaessa tehostaa käsittelyä.

Teräspintojen pohjatyöt 2

Vesihiekkapuhalluksen valmistelua

Teräspintojen pohjatyöt 3

Hiekkapuhallusta käytetään kohteissa, joissa korroosiorasitus edellyttää huolellista pohjatyökäsittelyä.

Vesihiekkapuhallus on ratkaisu kohteisiin joissa hiekkapöly voi vaurioittaa ympäristöä ja työkohde on vaikea suojata. Tällaisia kohteita voi olla esim. sisätilat, rakennusten julkisivut ja peltikatot.

Teräspintojen pohjatyöt 4

Maalausjärjestelmän valinta riippuu pohjatyömenetelmästä sekä työkohteesta.

Lattian pinnoitus 1

Vahvalipeäpumppupedin pinnoitus: Kuvan kohteessa poistettiin vanha vaurioitunut betoniaines ja koko käsiteltävä alue höyrypestiin. Pintapinnoitteelta vaadittiin erityisen suurta kemikaalirasituksen kestävyyttä.

 

Lattian pinnoitus 2

Lattianpinnoituksen pohjatyöt: Pohjatyöt sisältävät höyrypesun ja koneellisen hionnan. Hionnan tarkoitus on poistaa irtonainen aines ja saada aikaan tartuntapinta uudelle pinnoitteelle.

Lattian pinnoitus 3

Lattianpinnoitustyö: Epoksipinnoitettu lattia.

 

Soodapuhallus ja maalaus

Käsittelyn alla paperikoneen kuivausryhmä.

Soodapuhallus ja maalaus

Käsittelyn alla paperikoneen kuivausryhmä.

Soodapuhallus ja maalaus

Käsittelyn alla paperikoneen kuivausryhmä.

Soodapuhallus ja maalaus

Käsittelyn alla paperikoneen kuivausryhmä.

Maalaustyöt

Maalaustyötä 30m korkeudessa

Hiekkapuhallus ja maalaus

Laivan makeavesisäiliön hiekkapuhallus ja maalaus

Hiekkapuhallus ja maalaus

Laivan makeavesisäiliön hiekkapuhallus ja maalaus

Hiekkapuhallus ja maalaus

Laivan makeavesisäiliön hiekkapuhallus ja maalaus

Hiekkapuhallus ja korroosionestomaalaus